Advanced Vocabulary

'Dil Sınavları' forumunda Rose tarafından 21 Şub 2008 tarihinde açılan konu

 1. Rose

  Rose Guest

  Abide = Uymak, BaĞli Kalmak
  Absently = Dalgin, İlgİsİz, Yok
  Acclaim = AlkiŞlamak, YÜrekten Onaylamak
  Adamant = DİkbaŞli, Sert, İnatÇi
  Additive = Katki, Katki Maddesİ
  Adequacy = Yeterlİ, Uygun
  Admirably = Takdİre DeĞer, Çok İyİ
  Ally = BİrleŞ(tİr)mek, MÜttefİk Ülke, Dost
  Aloof = SoĞuk, İlgİsİz, Uzak
  Amiable = Sevİmlİ, İyİ Huylu, Samİmİ
  Annihilate = Yok Etmek
  Articulate = AÇik SeÇİk, AnlaŞilir
  Artificial = Yapay, Sunİ, Yapmacik
  Ask For = İstemek, Aramak
  Assembly = Topluluk, Toplanti
  Assertİve = İddİa Eden, Kendİne GÜvenen
  Assess = DeĞer BİÇmek, Vergİ Koymak, GÖrÜŞ
  Attentİvely = Dİkkatlİ, İnce, Nazİk, Yardimci
  Averse = KarŞi, Muhalİf, İsteksİz
  Bewİlder = ŞaŞirtmak, Sersem Etmek
  Breach = (yasaya) Uymama, ÇİĞneme
  Break Down = Ariza, Bozulma, (sİnİrsel) Bozulma
  Break Up = (arkadaŞlik Vb.) Sona Ermek, Son
  Brİefly = Kisa, Özet
  Brİng Out = Ortaya Çikarmak, Yayinlamak
  Brİng Up = BÜyÜtmek, YetİŞtİrmek
  Call At = -e UĞramak
  Call Off = İptal Etmek, Saptirmak
  Casually = Raslantisal, Hafİf
  Catch Up Wİth = YetİŞtİrmek, Gerİ Kalmamak
  Check Out Of = İŞİnden Ayrilmak
  Clerİcal = Rahİplerle İlgİlİ
  Cluster = Salkim, Demet, Grup
  Come Round = Canlanmak, Ayrilmak
  Competently = Yeteneklİ, Usta, Yetkİlİ
  Compose = BİrleŞtİrmek, OluŞturmak
  Compromİse = UzlaŞmak, Şerefİnİ Lekelemek
  Conseİve = Tasarlamak, (of İle) DÜŞÜnmek
  Condolence = BaŞ SaĞliĞi, Avutma
  Consİderably = Kayda DeĞer, BÜyÜk, Önemlİ
  Consolatİon = Tesellİ, Avuntu
  Constantly = Kararli, Vefali, Sabİt
  Content = Memnun, Tatmİn Etmek, İÇerİk
  Convene = Toplantiya ÇaĞirmak, BuluŞmak
  Corrupt = BaŞtan Çikarmak, RÜŞvet Vermek
  Cultİvatİon = TopraĞi İŞlemek
  Current = Şİmdİkİ, GÜncel, Yaygin
  Decay = Bozmak, ÇÜrÜ(t)mek, SaĞliĞini Bozmak
  Decree = Emİr, Karar, HÜkÜm, Emretmek
  Dedİcate = Adamak, İthaf Etmek
  Defy = KarŞi Gelmek, BaŞkaldirmak
  Delİberately = Kasten, Bİle Bİle
  Deplete =tÜketmek, BoŞaltmak
  Deplore = TeessÜf Etmek, ÜzÜlmek
  Derİve = (from İle) Elde Etmek, Çikarmak
  Desperately = Umutsuzca, Tehlİkelİ, AĞir
  Detect = Bulmak, Ortaya Çikarmak
  Dethrone = Tahttan İndİrmek
  Devİse = Planlamak, Kurmak, KeŞfetmek
  Dİffİdently = Çekİngen, ÖzgÜvensİz
  Dİg Out = Derİnlemesİne İncelemek
  Dİgnİfİed = Efendİ, AĞir BaŞli
  Dİmİnutİon = Çok KÜÇÜk, Mİnİk
  Dİsmantle = SÖkmek, ParÇalarina Ayirmak
  Dİssemİnate = (dÜŞÜnce, Haber) Yaymak, SaÇmak
  Donate = (para Vb.)baĞiŞlamak
  Donor = BaĞiŞ Yapan Kİmse
  Draw On = Tekrarlamak
  Dreamİly = RÜyada Gİbİ, Dalgin Dalgin
  Effİcİency = İyİ ÇaliŞan, Becerİklİ
  Endure = Dayanmak, Katlanmak
  Engrave = Oymak, Hak Etmek
  Enİgma = Muamma, AnlaŞilmaz Şey
  Enlİghten = Aydinlatmak, Bİlgİ Vermek
  Enroll = Üye Olmak, Üye Etmek
  Equİp = Donatmak
  Eradİcatİon = Yok Etmek, KÖkÜnÜ Kurutmak
  Erect = Dİk, Dİmdİk, İnŞa Etmek
  Esteem = Saygi, İtİbar
  Evade = -den KaÇmak, Kaytarmak, SiviŞmak
  Exclusİvely = Sadece, Yalniz
  Exempt = HarİÇ TutulmuŞ, Muaf Tutulmak
  Exhale = Soluk Vermek, (koku Vb.) Yaymak
  Exhaustİon = Yorgunluk, Bİtkİnlİk
  Expedİtİon = Sefer, Yolculuk
  Explİcİt = ApaÇik, Net, Belİrgİn
  Exploİt = Kahramanlik, SÖmÜrmek, İŞletmek
  Extentİon = Uzunluk, Kapsam, Mertebe
  Face Up To = Cesaretle KarŞilamak
  Fade = Solmak
  Favourably = Olumlu, Uygun
  Fluctuate = İnİp Çikmak, Azalip ÇoĞalmak
  Get Away = KaÇmak
  Get Over = İyİleŞmek, GeÇmek
  Get Rİd Of = Kurtulmak
  Gİve Away = Vermek, ArmaĞan Etmek, Ele Verme
  Glance At = GÖz Atmak
  Go By = GeÇmek
  Go İnto = İÇerİ Gİrmek
  Harass = Usandirmak, Bezdİrmek
  Hazardously = Tehlİkelİ, Zararli, Rİsklİ
  İgnİte = TutuŞ(tur)mak
  İncredİbly = İnanilmak
  İndept = Derİne İnmek, Dİbe Vurmak
  İndİscrİmİnate = Rasgele, GelİŞİgÜzel
  İnduce = İkna Etmek, Kandirmak, Neden Olmak
  İnferİor = (to İle) AŞaĞi, Alt, İkİncİ Derecede
  İnmate = (hastane Vb.) Oda ArkadaŞi
  İnspİre = Esİnlenmek, (wİth-İn İle) İle Doldurmak
  İnterİm = (zaman) Aralik, BoŞluk
  İntermİngle = Bİrbİrİne KariŞ(tir)mak
  İntrovert = İÇedÖnÜk Kİmse
  İntİmate = KİŞİsel, Özel, Detayli
  İntrude = İzİnsİz Ya Da Davetsİz Gİrmek
  İrrİtable = Çabuk Kizan, Alingan
  Knock Down = Yikmak, Devİrmek
  Known For = İle Taninan
  Lessen = Azal(t)mak
  Look İnto = AraŞtirmak, İncelemek
  Look Up = (İŞ) Canlanmak, Yukari Bakmak
  Maİntaİn = Paraca Desteklemek, SÜrdÜrmek
  Margİn = Sinir, Kenar, Pay
  Massİve = BÜyÜk, Kocaman, GÜÇlÜ
  Materyal = Anayasaya ÖzgÜ, Anne Tarafindan
  Merİt = DeĞer, Erdem, Layik Olmak
  Mİlestone = Kİlometre TaŞi, Önemlİ Olay
  Mİscarry = BaŞarisiz Olmak, Suya DÜŞmek
  Mortalİty = ÖlÜmcÜl, ÖlÜm Orani
  Moody = DeĞİŞken, Huysuz
  Mount = DaĞ, Bİnek Hayvan, (up) YÜkselmek
  Mourn = (for/over) Yasini Tutmak
  Nastİly = Pİs Bİr Şekİlde
  Neatly = Temİz, Derlİ Toplu, Zekİ, Sek
  Nourİsh = Beslemek, Desteklemek
  Nugatory = Faydasiz, GeÇersİz
  Obstİnately = İnatÇi
  Offend = SuÇ İŞlemek, Rahatsiz Etmek, Kirmak
  Outdo = -den ÜstÜn Olmak, Yenmek, GeÇmek
  Outgoİng = Gİden, Ayrilan, Cana Yakin
  Pale = Soluk (yÜz), Sol(dur)mak
  Partİally = Kismen, Taraf Tutarak
  Patİently = Sabirli, Hasta
  Peel = KabuĞunu Soymak
  Peer = EŞ, Lord, Asİlzade, Dİkkatle Bakmak
  Perplex = ŞaŞirtmak, Kafasini KariŞtirmak
  Persecute = Zulmetmek, Rahat Vermemek
  Predİsposed = Etkİlemek
  Prevaİl = Yenmek, ÜstÜn Gelmek
  Promote = YÜkseltmek, İlerletmek
  Prospectİve =umulan, Beklenen, Nİyetlİ
  Puncture = KÜÇÜk Delİk, Patlatmak, Delİk
  Put Away = Saklamak, Bİrİktİrmek
  Put Up Wİth = Bikmak, Sikilmak
  Rank = GÜr, Sik, Keskİn (koku), Sinif, Sira
  Ratİonally = Makul, Mantikli, Rasyonel
  Recİpe = Yemek Tarİfİ, ReÇete, ÇÖzÜm
  Reckless = Kayitsiz, DÜŞÜncesİz
  Regularly = DÜzenlİ Olarak
  Relİnquİsh = VazgeÇmek, Birakmak
  Repellent = İgrenÇ, NahoŞ, (sİnek) Kovucu
  Repress = Bastirmak, Önlemek
  Reserve = Ayirmak, Saklamak, Yedek
  Respectfully = Saygili
  Royal = Kralİyet, Kralİyet Aİlesİne Mensup
  Rule Out = HarİÇ Birakmak
  Run Out Of = -siz Kalmak
  Sage = Akilli, AĞir BaŞli, Bİlge, AdaÇayi
  Satİrİze = TaŞlamak, Yermek, Hİcvetmek
  Scoldİng = Azar, Paylama
  Scope = Anlama YeteneĞİ, Firsat, Konu
  Seduce = BaŞtan Çikarmak, Kandirmak
  Serene = Durgun, Sakİn, Huzurlu, YÜce
  Sever = Kesmek, ParÇalamak, Koparmak
  Shİft = DeĞİŞme, Vardİya, KaÇamak
  Shove = İttİrmek
  Show Off = GÖsterİŞ Yapmak
  Shuffle = (oyun KÂĞidini) KariŞtirmak
  Sİblİng = KardeŞ
  Slİm = İnce Yapili, Zayiflamak
  Solemn = Dİnsel, Resmİ, Kutsal
  Spectacular = OlaĞanÜstÜ, MÜkemmel
  Startle = Korkutmak, ŞaŞirtmak, ÜrkÜtmek
  Stem = GÖvde, KÖken, Soy, AkiŞini Durdurmak
  Stİr = KariŞtirmak, Kipirdamak
  Subdue = Boyunduruk Altina Almak, YatiŞtirma
  Submerge = Batirmak, Daldirmak
  Subtle = GÜÇ Algilanan, Kurnaz, Zekİ
  Succeed İn = BaŞarili Olmak
  Suffİcİently = Yeterlİ
  Surface = YÜzey, (the İle) DiŞ GÖrÜnÜŞ
  Take Down = -den Çikarmak
  Take Over = Üzerİne Almak, YÖnetİmİ Ele Almak
  Tarİff = Tarİfe, GÜmrÜk Vergİsİ
  Temporarİly = GeÇİcİ
  Tempt = Şeytana Uydurmak, Ayartmak
  Tİdal = Gelgİtlİ
  Toİl = Yorulmadan ÇaliŞmak, Çok ÇaliŞmak
  Transactİon = İŞ GÖrme, Yapma, Muamele
  Turn Up = BaŞvurmak, (bİraz Daha) AÇmak
  Undeceİve = Aldatmamak
  Understate = Hafİfe Almak, KÜÇÜmsemek
  Unwarranted = Nedensİz, Yersİz, Haksiz
  Uprİght = Dİk, DoĞru, DÜrÜst, Dİmdİk
  Utİlİze = Kullanmak, Yararlanmak
  Utter = Tam, SÖylemek
  Verbose = Gereksİz SÖzlerle Dolu
  Vİbrancy = (iŞiĞin, Telefonun) TİtreŞİm
  Vİolate = Bozmak, Saygisizlik Etmek
  Whİne = BaĞirmak, ÇiĞlik
  Wİthdraw = Gerİ Çekmek
  Wİthhold = Saklamak, Vermemek
  Yİeldİng = GevŞek, Zayif
   
 2. Rose

  Rose Guest

  Ynt: Advanced Vocabulary

  Abduct = Adam KaÇirmak
  Abhorrent = Nefret Verİcİ, Zit, İĞrenÇ, Aykiri
  Abolİsh = Kaldirmak, Ortadan Kaldirmak
  Abrupt = Beklenmedİk, Anİ
  Abruptly = Ansizin, Bİrdenbİre
  Abundance = Bolluk, Bereket, Zengİnlİk
  Accumulate = Bİrİktİrmek, Toplamak
  Acknowledge = Kabul Ve İtİraf Etmek, Tanimak
  Adhere = YapiŞmak, -e Katilmak, -e Gİrmek
  Affectİon = Sevgİ, Sevecenlİk, Duygulanma
  Affluent = Bol, Zengİn, Akan (su)
  Alert = Dİkkatlİ, GÖzÜ AÇik, Çevİk, Atİk
  Allevİate = Azaltmak, Hafİfletmek, Dİndİrmek
  Alter = DeĞİŞtİrmek, DÜzeltmek, Elden GeÇİrme
  Ambİguİty = Belİrsİz Anlam, İkİ Anlamli SÖz
  Amend = DÜzeltmek, Islah Etmek
  Anİmate = Canlandirmak
  Appal = Korkutmak, DehŞete DÜŞÜrmek
  Applİcable = Uygulanabİlİr
  Arbİtrary = Keyfİ, Kendİnce
  Aspİre = Çok İstemek, Can Atmak
  Assİmİlate = ÖzÜmsemek, Sİndİrmek
  Attaİn = UlaŞmak, ErİŞmek, Varmak
  Autocratİc = SaltÇi, MutlakİyetÇİ, İstİbdata Aİt
  Autograph = İmza, Kendİ El Yazisi
  Bestow = Vermek, ArmaĞan Etmek, BaĞiŞlamak
  Blatantly = GÜrÜltÜyle
  Braİny = Zekİ, Akillica
  Cater = İhtİyacini SaĞlamak
  Cİrcumstance = Hal, Durum, KoŞul, Husus
  Cİtatİon = Nakİl, Alinti, Celpname
  Clumsİly = Becerİksİzce, Sakar, BİÇİmsİz
  Collectİvely = OrtaklaŞa
  Commodİty = Mal, EŞya, ÜrÜn
  Commonplace = Basmakalip SÖz, Alelade
  Compİle = Derlemek
  Compound = BİrleŞİk, MÜrekkep, KariŞik
  Compress = Basmak, SikiŞtirmak
  Comprİse = İÇİne Almak, İÇermek, Kapsamak
  Compulsory = Mecburİ, Zorunlu
  Condense = YoĞunlaŞtirmak, Özetlemek
  Condİtİonal = Şartli, KoŞullara BaĞli
  Conduct = DavraniŞ, Hareket, YÖnetİm Bİrİmİ
  Conscİous = Farkinda Olan, BİlİnÇlİ
  Consent = Riza, İzİn
  Console = Konsol
  Constraİnt = Zorlama, Baski, Sikinti
  Controversy = TartiŞma, AnlaŞmazlik
  Conversely = Tersİne, DİĞer Taraftan, Aksİne
  Convİnce = İnandirmak, İkna Etmek
  Crude = Ham, İŞlenmemİŞ, Kaba, Nezaketsİz
  Culmİnatİon = SonuÇlanmak
  Customary = Geleneksel
  Cynİcal = Alayci, İnsanlarin İyİlİĞİne İnamayan
  Deductİon = Çikarma, Tahlİl, TÜketİm, SonuÇ
  Defİant = Meydan Okuyan
  Defİcİent = Eksİk, Yetersİz
  Demandİng = İlgİ Gerektİren
  Dense = YoĞun, Koyu, Kalin
  Depİct = Resmetmek, Betİmlemek, Tavİr Etmek
  Detest = Nefret Etmek
  Dexterİty = Marİfet, Ustalik, Becerİklİlİk
  Dİlİgent = ÇaliŞkan, Gayretlİ
  Dİscard = Atmak, BaŞindan Atmak
  Dİscourse = SÖylev, Nutuk KonuŞma
  Dİsgracefully = Ayip, Utanilacak
  Dİsguİse = Kilik DeĞİŞtİrmek, Gİzlemek
  Dİspose Of = Elden Çikarmak, Satip Kurtulmak
  Dİspute = TartiŞma, AnlaŞmazlik, Kavga
  Dİsturbance = KariŞiklik, ÜzÜntÜ, KargaŞalik
  Earnest = Heveslİ, Cİddİ, Samİmİ, Delİl, Kaparo
  Elaborate = İhtİmamla HazirlanmiŞ, ÖzenİlmİŞ
  Elİcİt = Meydana Çikarmak, Neden Olmak
  Emanate = Çikmak, Yayilmak
  Enact = (kanun)Çikarmak, Kabul Etmek
  Endorse = İmza Atmak, Aktarmak, Cİro Etmek
  Epİdode = Alay, SerÜven, (romanda) BÖlÜm
  Epoch = DÖnem, Devİr, ÇaĞ, Zaman
  Evoke = ÇaĞirmak, Yol AÇmak, Animsatmak
  Excessİve = AŞiri, Haddİnden Fazla
  Exert = Kullanmak, Harcamak, Ortaya Koymak
  Extort = Gaspetmek, Baski Yaparak SÖyletmek
  Extract = Ruh, Öz, Çekmek, SÖkmek
  Extravagant = Savurgan, MÜsrİf
  Facİlİty = Kolaylik, Rahatlik, Yetenek
  Faİthfully = Sadakatle
  Fatally = Ölecek-ÖldÜrecek Derece,kaÇinilmaz
  Feasİble = Yapilabİlİr, MÜmkÜn, Uygun
  Ferocİous = Yirtici, VahŞİ, Gaddar, Canavarca
  Fertİlİzer = GÜbre, Sunİ GÜbre
  Feud = Kan Davasi, Kavga, DÜŞmanlik
  Flexİble = Esnek, Kolay BÜkÜlebİlen
  Forbİd = Yasaklamak
  Forcefully = Etkİlİ, Etkİleyİcİ, İkna Edİcİ
  Frankly = AÇikÇa, Dobra Dobra
  Frİctİon = SÜrtme, SÜrtÜnme
  Fund = Sermaye, Fon, Para
  Generous =cÖmert, YÜce GÖnÜllÜ, Bol
  Grİp = Simsiki Tutma, Kavrama, Sap, Kulp
  Habİtual = AliŞilmiŞ, Her Zamankİ Gİbİ
  Haul =Çekme, TaŞima Mesafesİ, Ganİmet
  Hearty = Samİmİ, YÜrekten Gelen, İÇten
  Hİlarİous = NeŞelİ, Şen
  Hostİlİty = DÜŞmanlik, Husumet, Kİn, SavaŞ
  Humİlİate = Utandirmak, KÜÇÜk DÜŞÜrmek
  İmmature = OlgunlaŞmamiŞ, Ham, GelİŞmemİŞ
  İmmense = UÇsuz Bucaksiz, Kocaman, Enfes
  İmpaİr = Bozmak, Zarar Vermek, Zayiflatmak
  İmplement = Alet, Alet SaĞlamak, Tamamlamak
  İmply = Anlamina Gelmek, İma Etmek
  İmpressİve = Etkİleyİcİ
  İmpulse = İtme, İtİcİ GÜÇ
  İnclİne = EĞmek, Meyletmek, EĞİlmek
  İndİfferently = İlgİsİzce
  İnfer = Bİr Sonuca Varmak, Anlamina Gelmek
  İnformally = Teklİfsİzce
  İnscrİbe = Yazmak, Kaydetmek
  İnsert = Gazete İlavesİ, Sokmak, İÇİne Koymak
  İnspect = Denetlemek, Kontrol-muayene Etmek
  İntentİonal = İsteyerek Yapilan, Kasitli, Kastİ
  İnteract = KarŞilikli Bİrbİrİnİ Etkİlemek
  İntermİx = Bİrbİrİne KariŞtirmak
  İnvarİably = DeĞİŞmeyerek, Devamli Olarak
  Junctİon = BİrleŞme, KavŞak
  Justİfİcatİon = Hakli Neden, GeÇerlİ Mazeret
  Keen = Keskİn, Sert, Aci, İÇe İŞleyen, Hassas
  Mastery = Egemenlİk, ÜstÜnlÜk, Maharet
  Medİate = İkİsİ Ortasi, Dolayli, Arabuluculuk Et
  Nutrİent = Besleyİcİ
  Objectİonable = NahoŞ, Çİrkİn
  Obscure = Karanlik, LoŞ, AnlaŞilmasi GÜÇ
  Occurence = Olay, Hadİse, Meydana Gelmek
  Opportune = MÜsaİt, Uygun
  Pay Off = (borcunu, Vs) Temİzlemek, ÖÇ Almak
  Penetrate = İÇİne Gİrmek, İŞlemek, Sizmak
  Pertaİn = -e Alt Olmak, İle İlgİlİ Olmak
  Plot = Arsa, Harİta, Plan, Komplo
  Prİmarly= Aslinda
  Profİcİently = Ustaca
  Provİnce = İl, Vİlayet, TaŞra, BranŞ, Uzmanlik
  Queue = Kuyruk, Dİzİ, (up İle) Kuyruk Olmak
  Rampage = GÜrÜltÜlÜ Hareket, Kiyamet
  Random = Rasgele, GelİŞİgÜzel
  Rapport = İlgİ, İlİŞkİ, MÜnasebet
  Ratİfy = Onaylamak, Tasdİk Etmek
  Readİly = İsteyerek, Kolayca, Çabucak
  Recİte = Ezbere Okumak, Anlatmak, SÖylemek
  Refreshfully = ÜzÜlerek, İstemeyerek
  Rehearsal = Tekrarlama, Anlatma, Prova
  Removal = Kaldir(il)mak, Yer DeĞİŞtİrme, Nakİl
  Resentful = -e KizmiŞ, KÜskÜn, Kirgin, Dargin
  Resİgn = Birakmak, Teslİm Etmek, İstİfa Etmek
  Retard = Gecİk(tİr)mek, Engel Olmak
  Scrutİnİze = GÖzden GeÇİrmek, İrdelemek
  Secede = (Üyelİk, Vs) Çekİlmek, Ayrilmak
  Seemİngly = GÖrÜnÜŞe GÖre, SÖzde, GÖrÜnÜŞte
  Segment = ParÇa, Dİlİm, ParÇalarina Ayirmak
  Serman = Vaaz, Dİnsel KonuŞma, Sikici ÖĞÜt
  Settle On = Konmak, Tespİt Etmek, SeÇmek
  Sİgnİfy = Bİldİrmek, Belİrtmek, İfade Etmek
  Sİmulate = -miŞ Gİbİ GÖrÜnmek, Taklİdİnİ Yapmak
  Sİncere = Samİmİ, İÇten, Candan, GerÇek
  Soak = Islatmak, Sirilsiklam Etmek, Demlemek
  Speculatİvely = Kuramsal
  Splİt = Yarik, Çatlak, BÖlÜnme, Ayrilik, Hİsse
  Stage = Sahne, Tİyatro, AŞama, Evre
  Steer = DÜmenle İdare Etmek, Bİlgİ, Haber
  Straİghforwardly= DÜrÜstÇe, Kolayca
  Substantİal = Mevcut, GerÇek, SaĞlam
  Suspend = Asmak, Bİr SÜre İÇİn İŞten Çikarilmak
  Sustaİn = Tutmak, TaŞimak, SÜrdÜrmek
  Talented = Yeteneklİ
  Tearfully = AĞlamakli, AĞlayan
  Tend = Bakmak, İle MeŞgul Olmak, YÖneltmek
  Tenet = Prensİp, İnanÇ
  Transmİt = GÖndermek, Yaymak, UlaŞtirmak
  Turmoİl = GÜrÜltÜ, HengÂme, KariŞiklik
  Unanİmous = Ayni Fİkİrde, MÜttefİk
  Unbearable = Çekİlmez, TahammÜl Edİlmez
  Undenİably = HİÇ KuŞkusuz
  Ungrateful = NankÖr, NahoŞ, Tatsiz
  Use Up = Kullanip Bİtİrmek, TÜketmek
  Utensİl = Kap, Mutfak Takimi
  Vanİsh = GÖzden Kaybolmak, Kayiplara KariŞma
  Vanquİsh = Yenmek, MaĞlup Etmek, Alt Etmek
  Vulnerable = Yaralanabİlİr, Savunmasiz
  Warrant = Yetkİ, Hak, Garantİ, Temİnat
  Yearn = Özlemek, GÖresİ Gelmek, Can Atmak
   
 3. Rose

  Rose Guest

  Ynt: Advanced Vocabulary

  Aberratİon = DoĞru Yoldan Sapma, Yanilgi
  Abomİnable = İĞrenÇ, Berbat
  Absolute = Tam, BÜtÜn, Keskİn, Katİ
  Adept = Usta, Üstad, Uzman
  Agİtatİon = Çalkala(n)ma, EndİŞe, KariŞiklik
  Agrarİan = Tarimsal, Zİraİ
  Anguİsh = Şİddetlİ Aci, Keder
  Antİdote = Panzehİr
  Appeal = Yalvarip Yakarmak, BaŞvurmak
  Appraİse = DeĞer BİÇmek, Fİyat Saptamak
  Aptİtude = Kabİlİyet, Yetenek
  Arrogant = Kİbİrlİ, Kendİnİ BeĞenmİŞ
  Ascend = YÜkselmek, Tirmanmak, Çikmak
  Ask After = Hatirini Sormak
  Assault = HÜcum, Saldiri,(upon-on)saldirmak
  Authorİty = NÜfuz, Otorİte, Yetkİ, Yetkİlİ KİŞİ
  Ban = Yasaklamak, Aforoz Etmek, Lanetlemek
  Barren = KiraÇ, Çorak, Kisir, ÇocuĞu Olmayan
  Beg = Yalvarmak, İstemek, Rİca Etmek
  Blame On = SuÇlamak, Sorumlu Tutmak
  Blend = KariŞtirmak
  Bother = Sikinti, Zahmet, TelaŞ, BaŞ Belasi, Dert
  Brİng Forth = (meyve) Vermek, İlerİ SÜrmek
  Brİng On = Neden Olmak, Yol AÇmak
  Brİng Round = Ayiltmak, İyİleŞtİrmek
  Bulky = İrİ, CÜsselİ, Kocaman, Çok Yer Tutan
  Call Up = Hatirlatmak, Telefon Etmek
  Candİd = DÜrÜst, Saf, Samİmİ, Tarafsiz
  Captİvİty = Tutsaklik
  Catalyst = KatalİzÖr
  Chİeftaİn = Reİs, Lİder, Kafİle BaŞkani
  Chunk = Kalin, Kocaman ParÇa
  Clash = ÇarpiŞma, ÇatiŞma, UyuŞmazlik
  Clemency = Merhamet, Şefkat
  Collate = KarŞilaŞtirmak, Siraya Koymak
  Come Across = Raslamak
  Compensate = Bedelİnİ Vermek, Telafİ Etmek
  Complİance = Uysallik, Riza,(İn) – E GÖre
  Conceal = Gİzlemek, Saklamak
  Consequent = Sonucu Olan
  Consİstent = Uygun, İstİkrarli, Devamli
  Conspİcuous = Bellİ, AŞİkÂr, GÖze Çarpan
  Consume = TÜketmek
  Contender = YariŞmaci
  Convenİent = Uygun, MÜnasİp, ElverİŞlİ
  Conventİon = Toplanti, Kongre, AntlaŞma
  Convey = TaŞimak, Nakletmek, GÖtÜrmek
  Correspondence = Uygunluk, HaberleŞme
  Courtesy = Nezaket, Kİbarlik
  Creed = İnanÇ, İtİkat
  Culprİt = Sanik, SuÇlu
  Curfew = SokaĞa Çikma YasaĞi
  Darİngly = Cesurca, Korkusuzca
  Delİnquent = SuÇlu
  Delusİve = Aldatici, Hayalİ, Asilsiz, BoŞ
  Demean = AlÇaltmak, KÜÇÜltmek
  Demote = RÜtbesİnİ İndİrmek
  Depose = GÖrevİne Son Vermek, Azletmek
  Deprecİate = Fİyatini Kirmak, DeĞerİnİ DÜŞÜrme
  Desolate = Yakip Yikmak, PerİŞan Etmek, Tenha
  Detach = ÇÖzmek, Ayirmak, SÖkmek
  Detaİn = Alikoymak, Gecİktİrmek, Tutmak
  Detrİmental = Zararli
  Devİant = OlaĞandiŞi, Anormal
  Dİgnİfy = Şeref Vermek, YÜkseltmek
  Dİscrİmİnate = Ayirt Etmek, Ayrim Yapmak
  Dİsdaİn = Hor GÖrmek
  Dİssİmİlar = Ayri, Farkli
  Dİverge = Ayrilmak, Bİrbİrİnden UzaklaŞmak
  Downfall = YaĞiŞ, DÜŞÜŞ, YikiliŞ
  Draught = Çekme, ÇekİŞ, Hava Akim, Cereyan
  Dreary = Kasvetlİ, Sikintili, Can Sikici
  Dwellİng = İkamet, Oturma, Konut, Ev
  Dwİndle = Azalmak, KÜÇÜlmek, BÜkÜlmek
  Eccentrİc = DiŞ Merkezlİ, Acayİp
  Engross = Hak Etmek, Oymak, Derİn İz Birakmak
  Entİce = Ayartmak, Kandirmak
  Entİty = Varlik, Mevcudİyet, VÜcut
  Equİtable = DÜrÜst, Adİl, İnsafli
  Equİvocal = İkİ Anlamli, Belİrsİz, ŞÜphelİ
  Eternal = Ebedİ, Sonsuz
  Evacuate = BoŞaltmak
  Expose = Maruz Birakmak, Sergİlemek
  Fallacy = YanliŞ DÜŞÜnce, YanliŞ İnaniŞ
  Fetch = Gİdİp Almak, Gİdİp Getİrmek
  Flee = KaÇmak
  Flourİsh = GelİŞme, Refah, GÖsterİŞ
  Forerunner = MÜjdecİ, Habercİ
  Fortİfy = GÜÇlendİrmek, Desteklemek
  Gallant = YİĞİt, Cesur, Kİbar, Salon Adami
  Gİve Off = (koku, Duman) Çikarmak, Yaymak
  Gladly = Memnunİyetle
  Glİnt = Parilti, Parildamak
  Go-ahead = Gİrgİn, AÇikgÖz, MÜsaade, İzİn
  Go For = Aramak, ÇaĞirmak, Sevmek, Saldirmak
  Go Out = DiŞari Çikmak, SÖnmek
  Grapple = YakalayiŞ, SariliŞ, Tutmak, Yakalama
  Hand Over = Vermek, Teslİm Etmek, Havale Etme
  Harmonİze = Uyandirmak, BaĞdaŞtirmak
  Hasten = Acele Etmek, Hizlandirmak
  Head = BaŞ, Akil, Lİder
  Heartsİck = Çok ÜzgÜn, Son Derece Mutsuz
  Hegemony = ÜstÜnlÜk, Egemenlİk
  Heİrdom = MİrasÇilik, Varİslİk
  Hİdeous = Çİrkİn, KorkunÇ
  İmmedİate = Derhal, Acİl, Yakin,Şİmdİkİ,dolaysiz
  İmpede = Engel Olmak
  İnactİon = Hareketsİzlİk, İŞsİzlİk, Tembellİk
  İncur = UĞramak, Maruz Kalmak, ÜstÜne Çekmek
  İndolent = Tembel, ÜŞenen, UyuŞuk
  İnhale = İÇİne Çekmek, Nefes Almak
  İnject = İĞne Yapmak, (İnto) İÇİne Katmak
  İnscrİptİon = Yazma, Yazit, Kaydetme, Kİtabe
  İntegral = Tam, BÜtÜn, Eksİksİz, Tamamlayici
  İnterfere = Engel Olmak, Manİ Olmak, ÇatiŞmak
  İnterİor = İÇ, DÂhİlİ, İÇ Yerler, İÇ İŞlerİ
  İntİmİdate = Korkutmak, GÖzdaĞi Vermek
  İnvert = BaŞ AŞaĞi Çevİrmek, Tersİne Çevİrmek
  İnvest Wİth=(yetkİ, Hak) Vermek, Yatirim Yapma
  İnvolve İn = KariŞtirmak, BulaŞtirmak
  Junk = Eskİ PÜskÜ EŞya, DÖkÜntÜ, UyuŞturucu
  Lavİsh = Savurgan, Bol, İsraf Etmek
  Leak = Su Sizdiran Çatlakyer, Sizinti
  Legİble = Okunakli
  Let Up = Kesİlmek, Dİnmek, GevŞemek
  Lİne Up = Sira Olmak, Dİzİlmek, Kuyruk Olmak
  Loathe = İsteksİz, GÖnÜlsÜz
  Lock İn = Hapsetmek, Kapatmak
  Lubrİcate = YaĞlamak, İÇmek
  Measure Out = ÖlÇerek DaĞitmak, Ayirmak
  Menace = Tehdİt, Tehdİt Etmek
  Metİculous = Tİtİz, Kilikirk Yaran
  Mİmİc = TaklİtÇİ, Taklİt, SÖzde, Taklİdİnİ Yapma
  Nomİnate = Aday Olarak GÖstermek, Atamak
  Notİon = Fİkİr, Bİlgİ, Kavram, İnaniŞ, Hİs
  Oath = Yemİn, Ant, KÜfÜr
  Obsolete = Eskİ, Artik Kullanilmayan
  Obstructİon = Manİ, Engel, Tika(n)ma, Engelleme
  Occupy = İŞgal Etmek, Zaptetmek
  Odd = Tuhaf, Garİp, TartiŞilacak, Acayİp
  Ordeal = Çetİn Sinav, Çİle
  Outbreak = ÇikiŞ, Patlama, Salgin, İsyan
  Overlap = Üst Üste Bİndİrmek, AŞ(ir)mak
  Overwhelm = BaŞtanbaŞa Kaplamak, İstİla Etme
  Parade = GÖsterİŞ, GeÇİt TÖrenİ, Gezİntİ Yerİ
  Partİcle = Tanecİk, Zerre, Edat, Ek
  Persİstent = İnatÇi, SÜreklİ, Devamli
  Plausİble = Makul, Akla Yatkin
  Poİnt Out = İŞaret Etmek, Belİrtmek
  Populous = Kalabalik, NÜfusu Çok
  Potent = GÜÇlÜ, Kuvvetlİ, NÜfuzlu
  Precİously = Çok, Pek, Zİyadesİyle
  Preclude = ÖnÜne GeÇmek, Engel Olmak
  Predİcament = KÖtÜ Hal, Tatsiz Durum
  Pretext = Bahane, Vesİle, Bahane Etmek
  Prİorİty = Öncelİk, ÜstÜnlÜk, Öne GeÇme Hakki
  Proceed = İlerlemek, YÜrÜmek, Devam Etmek
  Property = Mal, MÜlk, Emlak, Araz,
  Proportİon = Oran, Mİktar, Ebat
  Put Across = Anlatmak, (fİkrİ) Kabul Ettİrmek
  Rapİdly = Hizlica, Çabuk Bİr Şelİkde
  Recovery = Gerİ Alma, İyİleŞme, Telafİ
  Refraİn = Tutmak, Zaptetmek, Frenlemek
  Release = Serbest Birakma, Azat Etme, Tahlİye
  Renowned = ÜnlÜ, MeŞhur, Şanli
  Reproach = Azar, Kinama, Sİtem, Rezalet
  Repute = Ün, ŞÖhret, Sayginlik
  Resentment = Kizma, GÜcenme, KÜskÜnlÜk, Kİn
  Resolute = Azİmlİ, Kararli
  Restraİnt = Tutma, Zapt, Baski, Çekİnme
  Retrİeve = Gerİ Almak, Tekrar Ele GeÇİrmek
  Revelatİon = AÇiĞa Vurma, İfŞa, Vahİy
  Revİval = Dİrİltme, Ayil(t)ma, UyaniŞ
  Revoke = Gerİ Almak, İptal Etmek, Feshetmek
  Rİpe = OlgunlaŞmiŞ, Olgun
  Rough = PÜrÜzlÜ, Engebelİ, Kaba, Sert
  Round Off = Tamamlamak, Sonunu İyİ Bİtİrmek
  Sake = Hatir, UĞur, Neden, Maksat
  Salt Away = Para Bİrİktİrmek
  Salute = Selam, Öpme, Selam Vazİyetİ
  Sanİtary = SaĞlikla İlgİlİ, Temİz, Sihhİ
  Sanİty = Akil SaĞliĞi, Makul DÜŞÜnÜŞ
  Savage = VahŞİ, Yirtici
  Seİzure = Yakalama, Ele GeÇİrme, El Koyma
  Shİver = Tİtreme, Ufak ParÇa, ParÇalamak
  Shortage = Yokluk, Kitlik
  Slİght = İncecİk, Narİn, Önemsİz, Zayif, SaÇma
  Somber = Karanlik, LoŞ, Kasvetlİ, ÜzgÜn
  Sorrowful = Kederlİ, Dertlİ, HÜzÜnlÜ, Acikli
  Sparsely = Seyrek Seyrek
  Spİrİtual = Ruhanİ, Manevİ, Dİnsel, Kutsal
  Spontaneous = DoĞal, KendİlİĞİnden Olan
  Sprİng = İlkbahar, SiÇramak, Atlamak
  Squeeze = Sikmak, SikiŞtirmak, SiĞdirmak
  Staİn = Leke, Boya, Lekelemek, Boyamak
  Stİcktly = Tam Anlamiyla, Kesİnlİkle
  Strİke = Grev, Beklenmedİk BaŞari, Vurmak
  Strİpe = Çubuk, Çİzgİ, Şerİt
  Strİve = UĞraŞmak, Çabalamak, ÇaliŞmak
  Substİtute = Vekİl, Bedel, -İn Yerİne Koymak
  Suburb = DiŞ Mahalle, VaroŞ
  Suffer = Aci Çekmek, Zarar GÖrmek, Katlanmak
  Swİftly = Hizlica, Çabucak
  Symptom = Belİrtİ, İŞaret
  Take Out = (dİŞ, Leke, Vs) Çikarmak
  Tedİous = Sikici, Usandirici
  Thrİftİly = Tutumlu Bİr Şekİlde, İdarelİ Olarak
  Tortuous = DolambaÇli, EĞrİ BÜĞrÜ, Namussuz
  Traİt = KİŞİsel Özellİk, Ayirdedİcİ Özellİk
  Trİumph = Zafer, Galİbİyet, ÜstÜn BaŞari
  Trustee = EmanetÇİ
  Unaccompanİed = EŞlİk Edİlmeyen, Yalniz
  Unaware = Farkinda DeĞİl, Habersİz
  Unbounded = Sinirsiz, ÖlÇÜsÜz, AŞiri
  Undertone = Fisilti, Mat Renk, Gİzlİ(haber, Vs)
  Unİformİty = Bİrbİrİne Benzerlİk, Aynilik
  Unİversal = Genel, Umumİ, Evrensel
  Update = Modern BİÇİme Sokmak
  Urge = Sevketmek, İlerİ SÜrmek, Israr Etmek
  Verİfy = İnceleyİp DoĞruluĞunu Saptamak
  Vİcİous = Ahlaksiz, KÖtÜ, Çapkin, Kusurlu
  Vİrtue = Erdem, DoĞruluk, Mezİyet, ÜstÜnlÜk
  Vulgar = Kaba, Adİ, Terbİyesİz, AÇik SaÇik
  Weİgh Down = -den Daha AĞir Gelmek, Basmak
  Wİdespread = GenİŞ Bİr Alana YayilmiŞ, Yaygin
  Wİn Over = -İ Yenmek
  Wİsdom = Akil, Hİkmet, Bİlgelİk, İlİm
  Woeful = Kederlİ, Acikli, Fecİ
  Wrap Up = Sarmak, Kavgayi-gÜrÜltÜyÜ Kesmek
  Yell = Feryat Etmek, Haykirmak, ÇiĞlik
  Zealous = Gayretlİ, Hararetlİ, AteŞlİ
   
 4. Rose

  Rose Guest

  Ynt: Advanced Vocabulary

  Ably = Becerİyle, Maharetle
  Absorb = Emmek, İÇİne Çekmek,(of)temİze Çikmak
  Abuse = KÖtÜye Kullanmak, Suİstİmal Etmek
  Accuse = SuÇlamak
  Acquİsİtİon = Kazanma, KazanÇ, Elde Edİlen Şey
  Adjunct = BİrleŞİk, Yardimci, Muavİn
  Adore = Tapmak, Taparcasina Sevmek
  Advocate = Avukat, Taraftar, Savunmak
  Afflİct = Aci Vermek, Harap Etmek
  Aİlment = Hastalik, Rahatsizlik
  Akİn = Akraba, Benzer
  Alİke = Farksiz, Bİrbİrİnİn Ayni, EŞİt Olarak
  Ambush = Pusu
  Amenable = YumuŞak BaŞli, Uysal, Sorumlu
  Antİcİpate = Ummak, Beklemek, Tahmİn Etmek
  Ascrİbe = Atfetmek, YakiŞtirmak, Vermek
  Attİtude = Hal, Vazİyet, Tutum, Tavir, Fİkİr
  Belated = GeÇ KalmiŞ, Gecİken, GecİkmİŞ
  Bend = EĞrİltmek, BÜkmek, Kivirmak
  Blast = Anİ Ve Şİddetlİ Esen RÜzgÂr, Hava Akimi
  Bloom = ÇİÇek, ÇİÇek AÇma, En GÜzel ÇaĞ
  Bow = BaŞiyla Selamlamak, Yay, Pruva
  Brİng About = Yol AÇmak, Kandirmak, İkna Etme
  Brİnk = Kenar, UÇurum Vs Kenari
  Brutalİty = VahŞİlİk, Gaddarlik, Canavarlik
  Buİld Upon = -e Dayanmak, -e GÜvenmek
  Ceaseless = Araliksiz, Durmadan, Boyuna
  Cİrculate = DolaŞ(tir)mak, GeÇmek, Yay(il)mak
  Compel = Zorlamak, Zorunda Birakmak
  Compİlatİon = Derleme
  Comrade = ArkadaŞ, YoldaŞ
  Concİlİate = GÖnlÜnÜ Almak, YatiŞtirmak
  Condemn = Ayiplamak, Kinamak, MahkÛm Etmek
  Confİne = (cezaevİne, Vs) Kapatmak, Hapsetmek
  Consolİdate = BİrleŞ(tİr)mek, SaĞlamlaŞtirmak
  Contradİct = Tersİnİ SÖylemek, Yalanlamak
  Convert = Çevİrmek, DÖnÜŞtÜrmek, İnandirmak
  Cost = Fİyat, Masraf, Malİyet, DeĞerİnde Olmak
  Crew = Tayfa, MÜrettebat, Çete
  Cute = Zekİ, Akilli, Şİrİn, HoŞ
  Dampen = Islatmak, Nemlendİrmek
  Dealer = Satici, TÜccar, Tacİr
  Debrİs = Yikinti, Enkaz
  Deceİve = Aldatmak
  Defect = Kusur, Eksİk, Ariza
  Deprİvatİon = Mahrumİyet
  Deterİorate = Bozmak, KÖtÜleŞtİrmek
  Detonate = Patla(t)mak, İnfİlak Et(tİr)mek
  Devoutly = Dİndar Bİr Şekİlde, İÇten, YÜrekten
  Dİsable = Sakatlamak, GÜÇsÜz Birakmak
  Dİsputant =mÜnakaŞaci, TartiŞmada Taraf Tutaf
  Dread = Korku, DehŞet, Korkulan KİŞİ
  Elegant = Zarİf, Şik, Kİbar
  Elİmİnate = Çikarmak, Elemek, Yok Etmek
  Encounter=karŞilaŞmak, Rastlamak, ÇarpiŞmak
  Endanger = Tehlİkeye Atmak
  Endow = BahŞetmek, Vermek, BaĞiŞlamak
  Engage = Ücretle Tutmak, NİŞanlamak
  Envy = İmrenme, Gipta, KiskanÇlik
  Epİdemİc = Salgin, Salgin Hastalik
  Exaggeratİon = MÜbalaĞa, Abartma
  Excursİon = Gezİ
  Expansİon = GenİŞleme, BÜyÜme, Yayilma
  Fall Off = Azalmak, DÜŞmek, Bozulmak
  Fare = Yol Parasi, Yİyecek İÇecek, (İŞ) KÖtÜ Gİtme
  Fellow = Adam, İnsan, ArkadaŞ, MeslektaŞ
  Fertİlİty = Bereket, Verİmlİlİk, DoĞurganlik
  Fİgure Out = Halletmek, ÇÖzmek, Anlamak
  Fİll İn = (form, Vs) Doldurmak,-İn Yerİne GeÇmek
  Flush = YÜzÜ Kizarmak, Heyecanlandirmak, DÜz
  Foresee = Önceden GÖrmek, Sezmek
  Get Along = GeÇİnmek
  Get On = Bİn(dİr)mek, İlerlemek
  Gİant = Dev
  Grant = BaĞiŞ, Burs, BahŞetmek, Kabul Etmek
  Grİef = Keder, ÜzÜntÜ, Aciİ Kaygi
  Grİmly = Acimsizca, Korkusuzca
  Harmonİc = Ahenklİ
  Heredİty = Kalitim, Soya Çekİm
  Hold Out = Uzatmak, Vaadetmek, Reddetmek
  Hug = Kucaklamak, Sarilmak, BaĞlanmak
  İmagery = Tasvİrler, Hayaller, Benzetmeler
  İmmune = BaĞiŞik, Dokunulmaz
  İmport = İthal Etmek, DiŞ Alim, Anlam, Önem
  İncarceratİon = Hapsetme, Hapsedİlme
  İndecent = Uygunsuz, Yersİz, YakiŞiksiz, Edepsİz
  İndestructİble = Yikilmaz, Yok Edİlemez
  İnfuse = Demlemek, Telkİn Etmek
  İnjure = İncİtmek, Yaralamak, Zarar Vermek
  İntercept = Yolundan Çevİrmek, Önlemek
  İnterrogate = Sorular Sormak, Sorguya Çekme
  İrrİtatİon = Sİnİrlendİrme, Kizginlik, Öfke
  Juggler = Hokkabaz, Hİlecİ
  Keep Away = Uzak Tutmak, Uzak Durmak
  Label = Etİket, Marka, Adlandirmak
  Launch=(gemİyİ)suya İndİrmek,(roket)firlatma
  Lay Down=yatirmak,yere Birakmak,(Şart)koyma
  Layer = Kat, Katman, Tabaka, TesİsatÇi
  Legacy = Mİras
  Lİabİlİty = İhtİmal, Maruz Olma, EĞİlİm
  Lofty = Çok YÜksek, YÜce, Kİbİrlİ
  Look Forward=sabirsizlikla Beklemek
  Maİntenance = Bakim, Nafaka
  Make Up = Yapmak, Hazirlamak, Toplamak
  Manİpulate=elle İŞletmek,ustalikla Kullanma
  Manufacture = İmal, Yapim, İmal Etmek, Yapmak
  Merge = BİrleŞtİrmek, KaynaŞtirmak, Yutmak
  Mİracle = Mucİze, Harİka, Keramet
  Mİslead = BaŞtan Çikarmak, Yaniltmak
  Modİfİcatİon = DeĞİŞtİrme, DeĞİŞİklİk
  Monk = KeŞİŞ, Rahİp
  Navİgate = Gemİ YolculuĞu Yapmak, Sevketmek
  Needle = İĞne, ŞİŞ, TiĞ, İbre, Kizginlik
  Notable = Dİkkate DeĞer, Unutulmaz, SeÇkİn
  Novelty = Yenİlİk, Yenİ ÇikmiŞ Şey
  Obedİent = SÖz Dİnler, İtaatlİ
  Omİnous = UĞursuz, Hayra Alamet Olmayan
  Overcome = Yenmek, Hakkindan Gelmek
  Overhaul=dİkkatle Elden GeÇİrmek,tamİr Etme
  Ownershİp = Sahİplİk, Tasarruf, MÜlkİyet
  Parsİmonİous = Son Derece Tutumlu
  Pass Out = DiŞari Çikmak, DaĞitmak, Vermek
  Pass Through = İÇİnden Gelmek, (sikinti) Çekmek
  Pave = Kaldirim DÖŞemek
  Perİlously = Tehlİkelİ Bİr Şekİlde
  Perİsh=Ölmek,ÇÜrÜmek,bozulmak,soyu TÜkenme
  Pervade = İÇİnİ Doldurmak, İstİla Etmek
  Phrase = SÖzcÜk Grubu, Deyİm, Anlatim BİÇİmİ
  Pray = Rİca Etmek, Yalvarmak, Dua Etmek
  Precİse = Tam, DoĞru, Kesİn, Bellİ
  Preemİnent = ÜstÜn, YÜksek
  Prescrİbe = Emretmek, Buyurmak, Tavsİye Etmek
  Presumptİon = Haddİnİ Bİlmezlİk, CÜret, Tatmİn
  Promİnent = Çikik, Çikintili, Patlak, Belİrgİn
  Pronounce = Telaffuz Etmek, İlan Etmek
  Proper = Özel, -e ÖzgÜ, Has, Uygun, GerÇek
  Proposal = Önerİ, Teklİf, Plan, Evlenme Teklİfİ
  Prosecutİon = SÜrdÜrme, Devam, KovuŞturma
  Proverb = AtasÖzÜ
  Provİsİonal = GeÇİcİ
  Publİc = Halk İÇİn, Kamuya Aİt, Genel, Umumİ
  Pull Through = İyİ Etmek, İyİleŞmek, Atlatmak
  Put Down = Yere Koymak, Yazmak, Not Etmek
  Put İn = İÇİne Koymak, Sokmak, Sunmak, Vermek
  Quake = Tİtremek, Sallanmak, Deprem
  Quota = Hİsse, Pay, Kontenjan, Kota
  Recİprocal = KarŞilikli, İŞteŞ, KarŞit
  Reckon = Hesaplamak, Saymak
  Redundant = Gereksİz, LÜzumsuz, Fazla
  Reİnforce = GÜÇlendİrmek, SaĞlamlaŞtirmak
  Rejoİce = Sevİndİrmek, Memnun Etmek
  Relİef = Sikintidan Kurtulma, Ferahlik, Tesellİ
  Remedy = Çare, Çikar Yol, İlaÇ, Tedavİ Etmek
  Resİstant = Dİrenen, Dayanikli
  Resolve = Karar, Azİm, Karar Vermek, ÇÖzmek
  Retardatİon = Gecİktİrme, Tehİr, Engel
  Revel = EĞlence, Şenlİk, EĞlenmek
  Run İnto = (tehlİke)gİrmek, DÜŞmek, -e Raslamak
  Runny = Civik, Sulu
  Rusty = Pasli, KÖrelmİŞ, SolmuŞ, Eskİ
  Scrap = Kirinti, ParÇa, DÖkÜntÜ, Kavga, DÖvÜŞ
  Search Out = Aramak, Arayip Bulmak
  Seep = Sizmak
  Seİze = Kapmak, Yakalamak, Ele GeÇİrmek
  Selectİvely = Ayiran, SeÇmelİ
  Set Up = BaŞlamak, Dİkmek, -e YÜkselmek
  Skİnny = Pek Zayif, Kuru, Siska
  Slay = ÖldÜrmek, Katletmek
  Slot = Yarik, Delİk, Oluk, Yarik AÇmak
  Sparkle = ParlayiŞ, Parilti, Canlilik, Parlamak
  Spİn=eĞİrmek,bÜkmek,İplİk Yapmak,dÖn(dÜr)mek
  Spot = Benek, Nokta, Leke, Ayip, Yer, Mahal, Ben
  Squash = BalkabaĞi, Meyvesuyu, Kalabalik
  Stİff=sert, Kati, EĞİlmez, BÜkÜlmez, Koyu, İnatÇi
  Stİngy = Cİmrİ, Az, Kit
  Strenuous = Gayret(lİ), GÜÇ, AĞir, Yorucu
  Strİfe = Kavga, ÇekİŞme, MÜcadele
  Stroll = DolaŞmak, Gezİnmek, Gezİntİ
  Stubborn = İnatÇi, Azİmlİ
  Submİt=sunmak, Temsİl Etmek, Önermek
  Suffocate = BoĞ(ul)mak, SoluĞu Tikanmak
  Supplement=İlave,ek,tamamlamak,-e Ek Yapmak
  Surplus = Artik, Fazla
  Survİve = -den Uzun YaŞamak, Ayakta Kalmak
  Sweep Down = Çullanmak
  Take Up=almak,yerden Kaldirmak,(yolcu)almak
  Temper = MİzaÇ, Huy, Öfke, Kivam
  Termİnate = Sona Erdİrmek, Bİtİrmek
  Theft = Hirsizlik
  Throw Away=atmak, ÇarÇur Etmek, Zİyan Etmek
  Traİl = İz, Kuyruk, SÜrÜklemek, İzlemek
  Trİgger = Tetİk, Sİlahi AteŞlemek, Patlatmak
  Truİsm = HerkesÇe Bİlİnen GerÇek, Bellİ Bİr Şey
  Tumult = GÜrÜltÜ, KariŞiklik, Ayaklanma
  Uncertaİnty = ŞÜphe, TereddÜt, Bİlİnmeyen
  Unmask = Maskesİnİ DÜŞÜrmek
  Vacancy= BoŞluk, BoŞ Oda, İŞsİzlİk
  Ventİlate = Havalandirmak, AÇikÇa TartiŞmak
  Vİolently = Şİddetlİ Olarak, Zorlu Bİr Şekİlde
  Vİtally= Esasli Surette
  Warden = Muhafiz, BekÇİ,(cezaevİ, Vs) MÜdÜrÜ
  Wear Off = Etkİsİ YavaŞ YavaŞ Azalmak, GeÇmek
  Wearİsome = Yorucu, Sikici
  Weİrd=anlaŞilmaz,esrarli,tekİn Olmayan,garİp
  Wİnk = GÖz Kirpma, Kisa Uyku, An, Lahza
  Wİpe Out=tamamen Yok Etmek, ÖldÜrmek
  Wİthstand = -e KarŞi Olmak, Dİrenmek
   
 5. Rose

  Rose Guest

  Ynt: Advanced Vocabulary

  Abash = Utandirmak, ŞaŞirtmak, Bozmak
  Abrİdge = Kisaltmak, Özetlemek, Kismak
  Abstaİn = Kendİnİ Tutmak, KaÇinmak, Çekİnmek
  Accord = Uygunluk, Uyum, UzlaŞma, AntlaŞma
  Accountable = Sorumlu, AÇiklanabİlİr
  Accuracy = DoĞruluk, Tamlik, Kesİnlİk
  Allot = BÖlÜŞtÜrmek, DaĞitmak, Ayirmak
  Apathetİc = Duygusuz, İlgİsİz, UyuŞuk
  Applaud = AlkiŞlamak, Takdİr Etmek, BeĞenmek
  Aspİre = Can Atmak, Çok İstemek, PeŞİnde KoŞmak
  Beast = Hayvan, Canavar, SiĞir, Kaba Adam
  Bİas = Meyİl, Önyargi, Taraf Tutma, Çapraz, EĞİk
  Burst İnto = Bİrbİre Gİrmek, Dalmak
  Causally=nedensel Olarak, Neden GÖstererek
  Cavİty = Oyuk, Delİk, Çukur
  Chase = Kovalama, Takİp, Av
  Clİmax = En YÜksek Derece, Doruk
  Commencement = BalŞangiÇ, BaŞ, BaŞlama
  Compensate = Bedelİnİ Vermek, Telafİ Etmek
  Concede=İtİraf Etmek, BahŞetmek, ÖdÜn Vermek
  Confess = İtİraf Etmek, Kabul Etmek
  Conjure Up = Animsatmak, Hatira Getİrmek
  Converge = Bellİ Bİr Noktada BİrleŞmek
  Convert İnto = Çevİrtmek, DÖnÜŞtÜrmek
  Cope Wİth = BaŞa Çikmak, Üstesİnden Gelmek
  Craft = Marİfet, HÜner, Sanat, Hİle, Kurnazlik
  Crawl = SÜrÜnmek, Emeklemek
  Credence = İnanma, GÜven
  Culmİnate = En Son Noktaya ErİŞmek
  Curtaİl = Kisa Kesmek
  Dash = HÜcum, SaldiriŞ, Hamle, ÇarpiŞ, Azicik Şey
  Dawn = GÜn AĞarmasi, Şafak, Tan, Şafak SÖkmek
  Deduce = Sonucunu Çikarmak
  Deem = Sanmak, Zannetmek, HÜkmetmek, Saymak
  Defectİve = Kusurlu, Eksİk, Arizali
  Defİcİt = Hesap AÇiĞi, AÇik
  Delİberate = Mahsus, Kastİ, TelaŞsiz
  Depletİon = TÜketme, Kan Alma
  Deputy = Vekİl, Muavİn, Yardimci, Mİlletvekİlİ
  Derİvatİon = Alma, Çekme, KÖken, Asil
  Desert = ÇÖl, Terketmek, Birakip Gİtmek, DeĞer
  Despaİr = Umutsuzluk, Çaresİzlİk
  Destİnatİon=gİdİlecek-gÖnderİlecek Yer, Hedef
  Dİslocate = Yerİnden Çikarmak, AltÜst Etmek
  Dİspatch = GÖndermek, Sevketmek, Halletmek
  Dİssolve = Erİ(t)mek, ÇÖzmek, AÇiklamak
  Drowsy = Uykulu, Uyutucu, UyuŞuk
  Dubİous = ŞÜphelİ, Kesİn Olmayan, Kararsiz
  Duratİon = Devam, SÜre
  Dweller = Oturan, Sakİn
  Emancİpate = Azat Etmek, Serbest Birakmak
  Embark = Gemİye Bİn(dİr)mek, Para Yatirmak
  Embed = İyİce YerleŞtİrmek, Oturmak, GÖmmek
  Emulsİon = Merhem
  Enchant=bÜyÜlemek, BÜyÜ Yapmak, Zevk Vermek
  Enmİty = DÜŞmanlik, Husumet
  Erratİc=hareketlerİ DÜzenlİ Olmayan, DeĞİŞen
  Escalate=(savaŞi)kiŞkirtmak,(fİyat)yÜkselmek
  Exasperate=kizdirmak,canini Sikmak,delİ Etme
  Exceed = AŞmak, GeÇmek
  Excel = Çok İyİ Olmak, ÜstÜn Olmak, GeÇmek
  Expİratİon = Sona Erme, BİtİŞ, Son, Soluk Verme
  Extrİcate=(zor Durumdan)Çikarmak, Kurtarma
  Fabrİcatİon = Uydurma, Yalan, Yapim, İmalat
  Fatalİty = ÖlÜmle SonuÇlanan Kaza, ÖlÜm
  Flİng = Firlatip Atmak, Savurmak, AtiŞ, Deneme
  Fuse = Sİgorta, (metal)erİtmek
  Get Around = DolaŞmak, Yayilmak, Kandirmak
  Gorgeous = Çok GÜzel, Tatli, HoŞ, Harİka
  Habİtuate = AliŞtirmak
  Hİnt = İma, Belİrtİ, İŞaret, İma Etmek
  Humİd = (hava)nemlİ, YaŞ
  İgnİtİon = TutuŞ(tur)ma, AteŞleme, Kontak
  İmmerse=daldirmak,(kendİnİ)kaptirmak
  İmmİnent = Yakin, Yakinda Olacak
  İmpotently = GÜÇsÜz BÜr Şekİlde, Yersİz Olarak
  İndulge = Şimartmak, YÜz Vermek
  İnnovatİve = İlerİcİ, Yenİlİk Getİrİcİ
  İnvoluntary = İstenİlmeden-gÖnÜlsÜz Yapilan
  İrrİgatİon = Sulama
  Juror = JÜrİ Üyesİ
  Lİghten=aydinlatmak,aydinlanmak,hafİflemek
  Locust = Çekİrge
  Lubrİcate=yaĞlamak, Kolay İŞler Hale Getİrme
  Magnİfİcİent=gÖrkemlİ, OlaĞanÜstÜ, MuhteŞem
  Mate = ArkadaŞ, Dost, İkİncİ Kaptan,(hayvan)eŞ
  Measure = ÖlÇÜ, ÖlÇÜ Bİrİmİ, Mİktar
  Meek = Uysal, YumuŞak BaŞli, AlÇakgÖnÜllÜ
  Mİsery = Mutsuzluk, Sefalet, Istirap
  Mİsjudge = YanliŞ HÜkÜm Vermek
  Moderate=orta, Ilimli, Makul Kİmse, Azal(t)mak
  Muddle = KariŞiklik, DaĞiniklik, ŞaŞkinlik
  Nestle = YerleŞmek, Kurulmak, Barindirmak
  Numb = UyuŞmuŞ, UyuŞuk, UyuŞturmak
  Obstacle = Engel
  Obstruct = Tikamak, Engellemek
  Onset=(kÖtÜ Bİr Şeye)baŞlangiÇ,İlk Atak-saldiri
  Ordİnarİly = AliŞilmiŞ BİÇİmde, Genellİkle
  Overdo = Abartmak, ŞİŞİrmek, Fazla Kullanmak
  Overload = AŞiri YÜklemek
  Pass Away = GeÇmek, Yok Olmak, Ölmek
  Percolate = Sizmak, SÜzmek
  Plague = DÜŞÜnÜp TaŞinmak
  Prelude = BaŞlangiÇ
  Premedİtatİon = Önceden Tasarlama, Kasit
  Presİde = BaŞkanlik Etmek, YÖnetmek
  Prodİgİously=ŞaŞilacak-mÜkemmel Şekİlde
  Protract = (sÜresİnİ) Uzatmak
  Punctually = Dakİk Olarak
  Purge = Tasvİye, Temİzleme, Aritma
  Rage = Öfke, DÜŞkÜnlÜk, Moda
  Ratİfy = İmzalamak, Onaylamak
  Rattle = Çingirak, Şingirdamak, Sİnİr Etmek
  Reprİeve = ÖlÜm Cezasini Ertelemek
  Repulsİve = Tİksİndİrİcİ, İĞrenÇ, İtİcİ
  Resume = Yenİden BaŞlatmak, Devam Etmek
  Reverent = Saygili
  Reverse = Ters, Arka, KarŞit, Zit, Ters Çevİrmek
  Revoltİng = İĞrenÇ
  Revolve = DÖn(dÜr)mek, Çevİrmek, Devretmek
  Salutatİon = Selamlama, Selam
  Salvatİon = Kurtar(il)ma, KurtuluŞ, Selamet
  Set Off = Yola Çikmak, AteŞlemek, Atmak
  Solİdİty = Katilik, SaĞlamlik
  Spell Out=gÜÇlÜkle Anlamini SÖkmek
  Spotlİght=projektÖr IŞiĞi,halkin İlgİsİ, GÜndem
  Stamp = Damgalamak, Pul YapiŞtirmak
  Stare=(at)dİk Dİk Bakmak, Sabİt BakiŞ
  Stİmulate=uyarmak, Canlandirmak, KiŞkirtmak
  Strİde = Uzun Adimlarla YÜrÜmek-geÇmek
  Stroke = VuruŞ, Çarpma, Darbe, FelÇ, Çaba
  Subversİvely=(İktİdari)devİrmeyİ Tasarlayan
  Successİve = Bİrbİrİnİ İzleyen, Ardil
  Superfİcİal = YÜzeysel, ÜstÜnkÖrÜ
  Supple = BÜkÜlgen, Esnek
  Take On=ÜstÜne Almak, YÜklenmek, ÇaliŞtirmak
  Tame = Evcİl, YumuŞak BaŞli, Uysal, Sikici, Tatsiz
  Tangle=dolaŞtirmak, KarmakariŞik Etmek
  Temperate = Ilimli, ÖlÇÜlÜ, Ilik
  Thread = İplİk, Lİf, Tel
  Thrİll = Heyecan, Korku, Heyecanlan(dir)mak
  Thrust = Sokmak, Saplamak, İtmek, DÜrtmek
  Tİmİd = Korkak, Ürkek, YÜreksİz, UtangaÇ
  Tİtan = Dev, Dev Gİbİ Adam
  Torture = İŞkence, İŞkence Etmek
  Trap = Tuzak, Kapan, TuzaĞa DÜŞÜrmek
  Tremble = Tİtremek, Ürpermek, Tİtreme, Ürpertİ
  Trİck = HÜner, El ÇabukluĞu, Ustalik, Becerİ
  Underrate = Hafİfe Almak, KÜÇÜmsemek
  Upshot = Netİce, SonuÇ
  Vaccİnate = AŞilamak, AŞi Yapmak
  Vanİty = Kendİnİ BeĞenmİŞlİk, Kİbİr(lİlİk)
  Veer = YÖn DeĞİŞtİrmek, DÖnmek
  Vİgorously = GÜÇlÜ, DİnÇ Bİr Şekİlde, Enerjİk
  Yİeld=ÜrÜn-meyve Vermek, (kar) Getİrmek, ÜrÜn
  Zenİth = BaŞucu, Doruk, Zİrve
   

Bu Sayfayı Paylaş