İnternâme

'Fıkralar ve Komik Yazılar' forumunda intibah tarafından 5 Kas 2008 tarihinde açılan konu

 1. intibah

  intibah Site Yöneticisi

  İNTERNETNÂME

  ‘Ālem-i muhayyel devrān iderüz
  Nīce sırlar görürüz ol suhūfda
  Oflayn olmazdan evvel olduk oflayn
  Bahr-i ‘amīküz dalmazuz süflâya

  Fevka’l-mavsda durur bizüm yedimüz
  Arz-ı sağīrdir bizüm mavs pedimüz
  Ve’l-kalemin mazharı kılâvyemüz
  Ekrān nūrumuz sirāc-ı münīrā

  Monitör deyüp geçme kī bu ekrān
  Bunda cem’ olmuşdur bil kamu ekvān
  Satranc-ı ‘urefā durur bu seyrān
  Bilmez isen gelirsün şāh ü mata

  Bülbül olup zāru zāru öterüz
  Gülşen-i veb’in güllerün dererüz
  Būkmark’a hep ayrı ayrı koyaruz
  Soluben hep erseler de zevāle

  Mir’at-ı Ekspılorır’da görürüz
  Keşşāfız hem ‘ilm-i keşfden sözümüz
  Dost’dan geldük Dost’un aynı özümüz
  Dimegil sakın bu sözü cāhile

  Mēpe Üçler vü yediler vü kırklar
  Bil ki Dost’u söyler bütün şarkılar
  ‘Āşık anda elest bezmün hatırlar
  Çalındukda nāy ü rebāb halīle

  Dolby hoparlörün sesi Dāvūdī
  Gâh duyulur andan Nevā ilâhī
  Gâh saz semā’īsi makām Huseynī
  İşüden vecde gelüp ider semā’

  ‘Ālimler elinde dutar dividi
  ‘Ārif olan seyreder hep Dīvīdī
  Sofinün işi güci dedikodu
  Dilünde söylediğü kuru da’vā

  Dokun āna ‘aşk āteşün dutuşdur
  Entır derler kılâvyede bir tuşdur
  Ma’nâsını bilenlere pek hoşdur
  Hitāb-ı udhulû yapıldu cānâ

  ‘Acīb pıroğramdur bilesün Filâş
  Ānı ta’līm içün eyleme telâş
  Fehmedüben sırrını dut, etme fāş
  Andan āhir ta’līm edesün Java

  Fotoşop’la resmedersün ‘ālemi
  Anda seyrān et sūret-i Ādem’i
  Sūretden geçüp temāşā kıl şem’i
  Bu sırrı bilürsen olursun dānâ

  Feyzbûk'da hem arz-ı endâm eylerüz
  Levh ü kalem-misāl hem meyl eylerüz
  Gâh invizibıl olup görünmezüz
  Ma’nâda a’mā olan gāfilâna

  Zāhidā onlayn olagör sen dāim
  Olma diskonnekt bu yolda dur kāim
  Mālâya’nī kılma bunda ol sāim
  Hūri gılmāndan yeğdür hem bu sana

  Kaçak şifre buluben bağlanırsun
  Elbet bir gün gafletden uyanırsun
  İtdiğün sirkati anda görürsün
  Rūy-i siyehle varırsun hisāba

  Çet’de çetin bir berk olup çakarsun
  Gönül kırup hem Kâ’be’yi yıkarsun
  Kuzum, internetde pek sakarsun
  Lâkin varmazsun bir kâmil üstāda

  Çet’in ādābın öğren olma çetin
  Gıybet idüp yime kardeşün etin
  Kâmili olagör bu internetin
  Zāhir ilmünle sakın düşme fahra

  Ofis öğrendün dahī eyçtiemel
  Başdan ayağa bildün Vord ü Egzel
  Nīce beslersün bunda tūl-i emel
  Terk idüp ancak iresün kemāle

  Harddisküni suya at da öyle gel
  Kamu bildüklerün unut öyle gel
  Mecnûn gibi āh ü zārı söyle gel
  Leylâ görüp tā yetesün dīdāra

  Gönül yıkar sonra idersün sitem
  Dersün şol senün bu benüm veb sitem
  Ben ü sen şārundan geçemezsün hem
  Aldanırsun şöyle fānī hayāle

  Bu vebden görünür her dāim lâhūt
  Ba’zısunda fısk u fücūr var yāhūt
  Öylesi misāl-i beytü’l-‘ankebūt
  Varmıya gözlerün öyle bir rāha

  Sür ağyārı hemān harddiskden çıkar
  Nefy edüben cānun ağyārdan kurtar
  Māsivā kim bir fāsid virüs-durur
  Silemezsün dahī ānı Norton’la

  Hardvēr ü softvēr’i sen cem’ idegör
  Ol cemādātın zikrini duyagör
  Suhūf-i sītede tevhīde ir gör
  Sörf idüben Veb’ī rūz ü şeb anda
  Veb'î
   
 2. birzamanlar

  birzamanlar New Member

  Ynt: İnternâme

  hııı ne dedinnnn?ben bi osmanlıca sözlük alıp geleyim.yok yok yetmez farsca ve arapca da alayım.
   
 3. gd

  gd Guest

  Ynt: İnternâme

  Hııı evet ondan... :D
   
 4. gd

  gd Guest

  Ynt: İnternâme

  Yalnız şaire dikkat... ;D
   
 5. birzamanlar

  birzamanlar New Member

  Ynt: İnternâme

  İlk iki kıtanın günümüz diliyle karşılığı) ancak bu kadarını bulabildim


  1. Biz sanal âlemi devredip gezeriz, o ağ (web) sayfalarında pekçok sırlar görürüz. İnternet bağlantımız kesilmeden (offline olmadan) önce, biz ["Ölmeden evvel ölünüz" buyruğu gereği] bağlantımızı kestik. Ki biz, dibi olmayan derin bir deniziz, o sebeple nefsin sefil işlerine dalmayız.

  2. Bizim elimiz, farenin (mouse) üzerinde durur ve yumuşak yüzeyli fare altlığımız (mousepad) da, küçük bir yeryüzüdür. Bilgisayarımızın klâvyesi, şu kalemin bir mislidir âdeta, ezelî kalemin de mazharıdır; ekranımızdan çıkan ışık ise, gözü bozan yüksek radyasyonlu bir ışın kümesi değil, sanki ışıl ışıl yanan bir kandildir.
   

Bu Sayfayı Paylaş