KPDS ve YDS'de en çok kullanılan kelimeler ve anlamları 3

'Dil Sınavları' forumunda Rose tarafından 1 Mar 2008 tarihinde açılan konu

 1. Rose

  Rose Guest

  Quarter çeyrek; bölge, semt; askeri kışla
  Quartet dörtlü
  Raise yukarı kaldırmak; artırmak; çocuk yetiştirmek
  Rate oran
  Readily Easily kolayca, seve seve
  Readily isteyerek, gönülden
  Recast yeniden çıkarmak, değiştirmek
  Recent yakında olmuş
  Recession gerileme, durgunluk, azalma
  Reckless aldırışsız, kayıtsız
  Reckon hesaplamak, tahmin etmek
  Recover iyileşmek, yeniden elde etmek
  Recruit üye yapmak; işe almak
  Refrain from kendini tutma, sakınma
  Refugee mülteci
  Refute yalanlamak, çürütmek
  Regarded as gibi görülmek, kabul edilmek
  Region bölge
  Rejection ret
  Relent yumuşama, gevşeme, merhamete gelme
  Relentless amansız; acımasız, merhametsiz
  Reliance geven, itimat
  Relief Ferahlama, kurtarma- takviye-; nöbet kişileri
  Relieve hafiflemek, rahatlamak
  Reluctant isteksiz, tereddütlü
  Reluctantly gönülsüzce
  Remark söz söyleme; fark etme
  Remarkable dikkate, sözü edilmeye değer
  Remove çıkarmak, temizlemek, alıp götürmek
  Renovation yenileme, tecdit, onarım
  Represent temsil etme
  Reprimand azar, paylama
  Reprove azarlama, paylama
  Reputation ün, itibar
  Require gerektirmek; istemek
  Reservation yer ayırtma; şart; ihtiyat
  Resign istifa etmek, ayrılmak
  Resignation istifa; kabullenme
  Resonance tınlama
  Respect saygı, hürmet
  Restored onarılmış; iyileşmiş; işine iade edilmiş
  Restraint zaptetme, sınırlama, hakim olma
  Restriction sınırlama
  Resultant sonucunda ortaya çıkan
  Reveal açığa çıkarma; ilhamla bildirme
  Revere Loved saymak, saygı göstermek
  Revise gözden geçirmek
  Revive yeniden canlan-dır-mak
  Reward ödül
  Ridiculous Absurd, Gildings derecede saçma
  Rim Edge kenar
  Rival rakip
  Rot çürüme, çürük ; zırva
  Rub ovma, ovalama
  Rugged zor, kaba, yontulmamış, pürüzlü
  Rule out Reject
  Runaway kaçak
  Rush aceleyle koşmak, hücum etmek
  Saucer çay, fincan tabağı
  Scattered dağınık
  Scheme plan, tasarı
  Scholarly çok derin, bilgili, bilimsel
  Scholarship burs; irfan, ilim
  School board okul yönetimi
  Scold azarlama, paylama
  Scorch yakmak, kavurmak; acı sözlerle incitmek
  Scratch tırmalamak, kazımak, kaşınmak
  Sealed mühürlü
  Seam dikiş yeri, bağlantı yeri
  Seed tohum
  Seek araştırmak, bulmaya çalışmak
  Seize tutmak, yakalamak, zaptetmek
  Select; seçmek, ayırım
  Selfish bencil
  Sensitive duyarlı
  Separate ayırmak
  Serene sakin; yüce
  Severe acı, sert, şiddetli
  Shade gölge
  Shape şekil
  Shareholder hissedar
  Shattered mahvolmuş, bitmiş; yorgun
  Shield Protect, kalkan; korumak
  Shift vardiya; rüzgarın yönünü değiştirmesi
  Shipping gemiler; sipariş alıp gönderme
  Shout bağırmak
  Shrewd Clever, kurnaz, açık göz
  Sinful günahkar
  Sink dibe batmak
  Skillful becerikli
  Skip atlamak
  Slope eğim
  Sly sinsi
  Smooth yumuşak
  Sneer dudağını bükmek, küçümsemek
  Soothe Comforted sakinleştirmek, rahatlatmak
  Sophisticated karmaşık, girift,
  Spectacle görülecek şey,
  Sphere, Globe küre
  Spokesperson sözcü
  Sporadic Intermittent (düzensiz aralıklarla olan)
  Squeeze sıkmak, ezmek
  Staff personel, çalışanlar kadrosu; kurmay
  Statue heykel
  Stature boy-pos; önem; kişilik
  Stayed late Lingered, oyalanmak
  Steady düzenli, sabit
  Stem from -den ileri gelmek, doğmak, çıkmak
  Step adım, basamak
  Stern sert, müsamahasız
  Stiff katı, sert, kıran kırana
  Stingy cimri, eli sıkı
  Stockholder hissedar
  Straighten doğrultmak
  Strain kendini zorlamak, gayret göstermek
  Stray başıboş, Homeless
  Stretch germek, esnetmek
  Struggle çabalamak, mücadele etmek
  Stubborn inatçı dik başlı
  Subsidize Para vermek, desteklemek
  Subtle ince, narin; zeka işi
  Sufficient yeterli
  Summary Özet
  Superficial yüzeysel, üstünkörü
  Superior daha üstün
  Supplementary takviye, ek
  Surgeon cerrah, operatör
  Surmount üstesinden gelmek, alt etmek, yenmek
  Surpass aşmak, üstün olmak
  Survive hayatta kalmak; hayatını idame ettirmek
  Susceptible to kolay etkilenen, dayanıksız, hassas
  Suspicion şüphe, zan
  Sustain devam ettirmek, korumak
  Swell Grow şişmek, kabarmak; artmak, büyümek
  Symptom Sign semptom, belirti
  Synopsis Summary özet
  Tackle çaresine bakmak; üstesinden gelmek; topu ayağından almak;
  Talent yetenek
  Tax vergi
  Tax-exempt vergiden muaf
  Tear (teyr) yırtmak; (tiıyr) gözyaşı
  Tempt ayartmak, yoldan çıkartmaya çalışmak
  Testimony tanıklık, ifade
  Thorough tam, dikkatli eksiz
  Thoughtful düşünceli
  Thrifty tutumlu, idareli
  Throng Crowd kalabalık; kalabalık olarak gitmek
  Tilted Crooked yatırmak, eğmek, ; meyil
  Tiny küçük, ufacık
  Top üst, zirve
  Torn yırtık
  Tower kule
  Trace Indication iz, eser ; kopyasını çıkarmak, ipuçlarından olayı çözmek
  Trail sürüklemek, gezdirmek; izlemek
  Tramped Walked heavily kuvvetli adımla yürümek
  Tranquil serene sakin, huzurlu
  Transaction iş görme
  Treachery ihanet
  Treatment muamele, davranış; tedavi
  Treatment muamele, davranış; tedavi
  Trial deneme; duruşma
  Triumph zafer, başarı
  Trivial abes; bayağı; cüzi
  Trust güvenmek
  Trust güvenmek, inanmak
  Tunnel Underground passageway
  Underestimate az/düşük olarak tahmin etmek
  Underground metro; yer altı
  Undermine baltalamak, çökertmek, temelini çürütmek
  Underrate hafife almak, küçümsemek
  Unhesitatingly tereddüt etmeden
  Union birlik; sendika
  Unique biricik; tek; eşsiz
  Unpardonable affedilemez
  Unpleasant nahoş ; tatsız
  Unrehearsed provasız
  Unrestrained denetimsiz, frenlenmemiş, serbest
  Unwillingly istemeyerek
  Unwillingness isteksizlik
  Vacant boş, açık; dalgın
  Vague müphem, belirsiz, şüpheli
  Vanity Pride, kibir, kendini beğenmiş; abes şey, beyhudelik
  Varied değişik, çeşitli; değişken
  Vast çok geniş, engin, pek çok
  Versatile çok yönlü; elinden birden fazla iş gelen
  Vexed Annoyed, bir şeye canı sıkılmak
  Victim kurban
  Victory Triumph, zafer
  Violent sert, şiddetli, zorlu
  Vital hayati önemde
  Voluntarily gönüllü olarak
  Vote oy vermek
  Vulnerable: saldırı veya tenkide açık / maruz olan
  Wasteful savurgan, müsrif
  Weakness: zayıflık; zaaf
  Wealthy: zengin, varlıklı
  Wheel: tekerlek
  Whip: kamçı; kamçılamak
  Wise: akıllı, akıllıca, mantıklı
  Withdraw: çekmek, çekilmek, ayrılmak
  Wither: solmak, soldurmak, sindirmek
  Witness: Şahit
  Worthwhile: yapmaya değer, -e değer
  Wrinkle: buruşmak, kırışmak
  Yield (to): kabul etmek, baş eğmek
   
 2. ütopya

  ütopya New Member

  Ynt: KPDS ve YDS'de en çok kullanılan kelimeler ve anlamları 3

  sınavdan önce lazımdı aslında bana :) kelimeleri anlayamadığım için soruları da çözemedim :) ama teşekkürler tabi yine de
   
 3. Rose

  Rose Guest

  Ynt: KPDS ve YDS'de en çok kullanılan kelimeler ve anlamları 3

  Rica ederim hocam. :)
   

Bu Sayfayı Paylaş