TÜBİTAK'ın 2007 yılı bilim ödüllerini alan bilim adamları ve ödülleri

'Fizik Öğretmenleri' forumunda nükleerfizikçi tarafından 4 Oca 2008 tarihinde açılan konu

 1. nükleerfizikçi

  nükleerfizikçi New Member

  TÜBİTAK'ın 2007 yılı bilim ödüllerini alan bilim adamları, ödül aldıkları çalışmalar, alanları, araştırma konuları ve görev yerleri:


  BİLİM ÖDÜLLERİ

  Temel Bilimler

  Prof. Dr. Ali Mostafazadeh: “Pseudo-Hermisyen kuantum mekaniği kuramının gelişimine katkı sağlayan uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: Matematiksel Fizik
  Araştırma Konuları: Süpersimetrik kuantum mekaniği ve genelleştirmeleri, Geometrik faz ve matematiksel yapısı (lif demeti ve grup temsil teorisi), kuantum mekaniğinde dinamik değişmezler ve adyabatik yaklaşım, kuantum kozmolojisi, Pseudo-Hermisyen kuantum mekaniği ve uygulamaları
  Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Matematik Bölümü

  Mühendislik Bilimleri

  Prof. Dr. M. İrşadi Aksun: “Kapalı-form Green fonksiyonlarının gerçek uzayda hızlı ve doğru olarak hesaplanması konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  Araştırma Konuları: Hesaplamalı Elektromanyetik Alanlar ve Optik, Nümerik Yöntemler – Kuramsal ve uygulamalı, Baskılı devrelerin ve mikroşerit antenlerin analiz ve tasarımları, Meta-malzemeler ve fotonik Kristaller, Nano-optik ve Yakın Alan Optik Mikroskopları
  Görev Yeri: Koç Üniversitesi,
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

  Prof. Dr. Polat Gülkan: “Eşdeğer lineerleştirme yoluyla doğrusal elastik sınırın ötesinde şekil değiştirmelerine maruz kalan yapı sistemlerinin davranışlarının hesaplanmasına imkan veren genel kavramsal formülasyon ile depremlerde özel olarak yakın alanda gözlenen yer hareketi ve bunun yapılarda yarattığı özel yer değiştirme talepleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: Deprem mühendisliği ve yapı dinamiği
  Araştırma Konuları: Yapı ve gerilme hesabı, deprem tehlikesi değerlendirmesi, performansa dayalı mühendislik, afet yönetimi, kuvvetli yer hareketi sismolojisi, deprem cihazlandırılması.
  Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,İnşaat Mühendisliği Bölümü

  TEŞVİK ÖDÜLLERİ

  Temel Bilimler

  Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Bulutay: “Geniş bant aralıklı yarıiletkenlerde yüksek elektrik alanı altında iletim fiziği konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: Katıhal Fiziği
  Araştırma Konuları: Yarıiletken Fiziği, Geniş Bant Aralıklı Yarıiletkenlerde Yüksek Alanda İletim, Elektron Sıvıları, Nanoörgüler
  Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü

  Doç. Dr. Özgür Esat Müstecaplıoğlu: “Atomik-moleküler ve optiksel fizik ile yoğun madde fiziği alanlarında Bose-Einstein yoğuşuk maddesinin optik ve manyetik özellikleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: Fizik
  Araştırma Konuları: Kuantum optik, atomik-moleküler ve optiksel fizik
  Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Fizik Bölümü

  Prof. Dr. Uğur Tırnaklı: “Denge dışı karmaşık sistemlerin bir kısmının istatistik mekaniksel özelliklerini araştırmakta önemli bir teori haline gelen Genelleştirilmiş İstatistik Mekanik (GİM) formalizminin gelişmesine katkı sağlayan uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: Matematiksel Fizik
  Araştırma Konuları: İstatistiksel Mekanik, Dinamik Sistemler ve Kaos, Karmaşık Sistemler
  Görev Yeri: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

  Yrd. Doç. Dr. Ergün Yalçın: “Grupların kohomoloji uzunluğu konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: Matematik
  Araştırma Konuları: Cebir ve Topoloji
  Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

  Mühendislik Bilimleri

  Doç. Dr. Alper Demir: “Elektronik devrelerde ortaya çıkan gürültünün modellenmesi ve analizi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  Araştırma Konuları: Elektronik ve opto-elektronik devre ve sistemlerin tasarım analizi, doğrulanması, tasarım otomasyonu ve bilgisayarda prototiplenmesi; nümerik modelleme ve analiz; stokastik dinamik sistemler; doğrusal olmayan elektronik, opto-elektronik ve iletişim sistemlerindeki gürültünün temel teorisi, modellenmesi ve analizi; elektronik sistemler için tasarım teknolojileri.
  Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl.

  Doç. Dr. Vural Gökmen - Prof. Dr. Mustafa Güden: “Hafif köpük yapıların kolumsu yapılar içinde dolgu malzemesi olarak kullanımında, köpük dolgu malzemesinin mekanik davranışının araştırılması konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
  Araştırma Konuları: Enerji emebilen yapılar: tasarım ve model, Gözenekli yapılar: Yapısal ve Biyomedikal uygulamalar; proses, test ve model, Kompozit apılar,Yüksek hız deformasyon testi
  Görev Yeri: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makine Müh. Böl.

  Doç. Dr. Mahmut D. Mat: “İki fazlı akışlar ve uygulamaları, hidrojen depolama ve yakıt pilleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: Makine Mühendisliği
  Araştırma Konuları: Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Çift Fazlı Akışlar, Malzeme Operasyonlarının Matematiksel Modellenmesi
  Görev Yeri: Niğde Üniversitesi, Makine Müh. Bölümü

  Sağlık Bilimleri

  Prof. Dr. Adnan Abacı : “Kardiyolojinin koroner arter hastalığı konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: Kardiyoloji
  Araştırma Konuları: Koroner arter hastalığı
  Görev Yeri: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
  Kardiyoloji Anabilim Dalı

  Doç. Dr. Mustafa Arıcı: “Son dönem böbrek yetmezliği ve hemodiyalizin klinik sorunları konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: İç Hastalıkları
  Araştırma Konuları: Hemodiyaliz Hastalarının Klinik Sorunları, Proteinüri & Renal Fibrozis: Albumin ve albumine bağlı yağ asitlerinin nefrotoksisitesi, Hipertansiyon ve Böbrek Hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi ve Amiloidozis
  Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Ünitesi

  Doç. Dr. Şermin Genç: “Nörolojik hastalık modellerinde eritropoietin geninin etkileri konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: Nöroloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik
  Araştırma Konuları: Nörolojik hastalıkların biyolojisi ve yeni tedavi yaklaşımları
  Görev Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Araştırma Laboratuvarı

  Doç. Dr. Kürşad Ünlühızarcı: “Polikistik over sendromu (PKOS), idiyopatik hiperandrojenemi, idiyopatik hirsutizm gibi hastalıkların patogenezi ve tedavisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı
  Araştırma Konuları: Reproduktif Endokrinoloji, Hipofiz Hastalıkları, Diabetes mellitus
  Görev Yeri: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji B.D.

  TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLLERİ

  Prof. Dr. Tuncer B. Edil: “Yumuşak zeminlerdeki inşaat teknolojileri ve geri dönüşümlü atık malzemelerin inşaat sektöründe yapı malzemesi olarak tekrar kullanımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: İnşaat Mühendisliği
  Araştırma Konuları: Geoteknik Mühendisliği
  Görev Yeri: Department of Civil & Environmental Engineering,University of Wisconsin-Madison, ABD

  Prof. Dr. Ali Cezmi Akdiş: “Allerjen spesifik immunoterapinin ve atopinin mekanizmasını açıklamaya yönelik uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: İmmünoloji
  Araştırma Konuları: Alerjik hastalıkların hücresel ve moleküler patogenezi, immun tolerans ve regülatör T hücrelerinin allerjide rolü, allerjinin spesifik immunoterapisinin etki mekanizmaları ve yeni alerji aşıların üretilmesi.
  Görev Yeri: Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (SIAF)

  Prof. Dr. Onur Güntürkün: “Beyinde nörofizyolojik mekanizmalar ile bellek ve öğrenme gibi bilişsel fonksiyonlar arasındaki nedensel ilişki konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: Psikoloji (Biyopsikoloji)
  Araştırma Konuları: İnsanlarda ve kuşlarda serebral asimetriler, bilişsel işlemlerin sinirsel temelleri, algı ve bellekte top-down kontrol ve prefrontal korteks
  Görev Yeri: Abteilung Biopsychologie Fakultat für Psychologie Ruhr Universitat Bochum , FRG

  TÜBİTAK-TWAS TEŞVİK ÖDÜLÜ

  Doç. Dr. Bahtiyar Özgür Sarıoğlu: “Kütleçekim kuramları, süpercisim ve süperkütleçekim kuramları, elektromanyetik ikilik, integrallenebilir sistemler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

  Alanı: Matematiksel Fizik
  Araştırma Konuları: Kütleçekim Kuramları, süpercisim ve süperkütleçekim kuramları, elektromanyetik ikilik, integrallenebilir sistemler
  Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü
   

Bu Sayfayı Paylaş